woensdag 16 - januari 2019 volgende ophaaldag door:

....... en ........

Andere informatie c.q. activiteiten

2019 opgehaalde 136.060  kilo's

Oud Papier Informatie

zaterdagen, van 08.00 tot 12.00 uur.
2 febr, 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 1 juni, 29 juni, 27 juli, 24 aug, 21 sept, 19 okt, 16 nov, 7 dec

woensdagen, van 17.00 tot 19.30 uur.
16 jan, 13 febr, 13 mrt, 10 apr, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 31 juli, 28 aug, 25 sept, 23 okt, 20 nov, 18 dec

Loop schema 2019 is

volgt zsm